เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 62

62nd Cabinet

About

คณะบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน โดย ครม. ชุดนี้ เกิดจากการนำของพรรคพลังประชารัฐ ร่วมกับพรรคการเมืองอีก 19 พรรคเสนอชื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกฯ และหัวหน้าคสช. มาเป็นเวลา 5 ปี เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย ทำให้ ครม. ชุดนี้มีอีกชื่อเรียกว่าคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2

Official Link

WebsiteFacebook

In Office

10.07.2019 - Now

Members

คณะรัฐมนตรีจำนวน 34 คน

ชาย
หญิง
91.18%
ชาย
91.18%
8.82%
หญิง
8.82%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
20.59%
39-54 ปี
20.59%
52.94%
55-73 ปี
52.94%
26.47%
74 ปีขึ้นไป
26.47%
สถาบันทหาร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
9.09%
สถาบันทหาร
9.09%
15.15%
ปริญญาตรี
15.15%
54.55%
ปริญญาโท
54.55%
21.21%
ปริญญาเอก
21.21%
การเมือง
ทหาร
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
71.88%
การเมือง
71.88%
12.50%
ทหาร
12.50%
6.25%
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6.25%
9.38%
อื่นๆ
9.38%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
26.47%
11-100 ล้านบาท
26.47%
23.53%
101-1000 ล้านบาท
23.53%
8.82%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
8.82%
41.18%
ไม่พบข้อมูล
41.18%

สมาชิกทั้งหมด

นายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
พรรครวมไทยสร้างชาติ