THEY WORK FOR US

ใครคือผู้แทนของเรา

ค้นหา ตรวจสอบ โปร่งใส

ค้นประวัติบุคคล

รู้หน้า รู้ชื่อ แต่ไม่รู้จัก ลองค้นหาประวัติผู้แทนในสภาของเรากันดู

ดูภาพรวมพรรคการเมือง

ใครอยู่ทีมไหน เห็นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ลองดูภาพรวมของแต่กลุ่ม

สรุปการลงคะแนนเสียง

ใครหนุน ใครค้าน ดูการโหวตครั้งสำคัญในสภา พร้อมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ

เกี่ยวกับเรา

สัดส่วนผู้แทนของเรา พวกเขาเป็นใครบ้าง

0.00%ของผู้แทนทั้งหมด

สรุปผลการลงมติล่าสุด

93% เห็นด้วย

ถอนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้ กมธ. พิจารณาใหม่

ตามที่ประชุมรัฐสภา พิจารณาแก้ไขมาตรา 23 ของร่างพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เรื่องวิธีคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อให้ใช้วิธีหารด้วย 500 แทนการหาร 100 ตามที่ กมธ.เสียงข้างมากเสนอนั้น ทำให้ต้องแก้ไขเนื้อหามาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 23 ให้เกิดความสอดคล้องกัน จึงขอที่ประชุมรัฐสภาให้ กมธ.ปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกันแก้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาเสนอที่ประชุมรัฐสภาใหม่

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 314
ไม่เห็นด้วย 17
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 6
26.7.2022

44% เห็นด้วย

ลงมติไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ถูกกล่าวหา กรณีการจัดซื้อถุงมือยางของ อคส.ที่มีความเสียหายนับแสนล้านบาท ซึ่งได้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแล้ว โดยตั้งข้อสังเกตว่า นายจุรินทร์ ไม่ดำเนินการอายัดเงินจากผู้กระทำความผิดทำให้รัฐเกิดความเสียหาย

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 207
ไม่เห็นด้วย 240
งดออกเสียง 23
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

44% เห็นด้วย

ลงมติไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ถูกกล่าวหาว่า ร่วมกับ นายกฯ ผลิตนโยบายเสรีกัญชา เปรียบเหมือนกลัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรก นำมาซึ่งการไปละเมิดอนุสัญญาเดี่ยวยาเสพติดให้โทษ 1961 ของยูเอ็น ทั้งยังเกิดช่องว่างทางกฎหมายเนื่องจาก พ.ร.บ.กัญชง กัญชาฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่ออกมาควบคุมการใช้อย่างชัดเจน ทั้งยังไม่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ส่งผลกระทบกับเยาวชนและสังคม เลยไปถึงผู้ประกอบการที่ลงทุนเกี่ยวกับกัญชาในลักษณะต่าง ๆ อย่างไรก็ดี ยืนยันว่าสนับสนุนให้ใช้กัญชาทางการแพทย์

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 205
ไม่เห็นด้วย 263
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

41% เห็นด้วย

ลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ถูกกล่าวหาว่า ไร้ประสิทธิภาพ ขาดความสามารถไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้โดยสถิติการแพทยระบาดของยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น มีการซื้อขายกันง่ายมากขึ้น เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดด้วยราคาที่ถูก หาง่าย

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 193
ไม่เห็นด้วย 267
งดออกเสียง 11
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

45% เห็นด้วย

ลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดย พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ถูกกล่าวหาในฐานะกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาคว่า มีเจตนาไม่สุจริต ปล่อยปละละเลยเอื้อเอกชน โครงการร่วมลงทุนน้ำประปาปทุมธานี-รังสิต ทำรัฐเสี่ยงเสียหายหลายหมื่นล้าน

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 212
ไม่เห็นด้วย 244
งดออกเสียง 13
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

44% เห็นด้วย

ลงมติไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวหาว่า ทุจริต ปิดบังอำพรางมีผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีที่ดินเขากระโดง และกรณีบริษัท บุรีเจริญ ที่เชื่อว่า ไม่มีการโอน และการขายหุ้นจริงเป็นนอมินีที่เข้ามารับงานของกระทรวงคมนาคมหลายโครงการซึ่งจากเอกสารที่นำมายืนยันนั้นเห็นว่า เป็นเอกสารที่มีพิรุธ เพราะไม่มีหัวกระดาษของธนาคาร และลายเซ็นต์เหมือนการตัดแปะทั้งยังเห็นว่า ไม่มีการซื้อขายหุ้นจริง เป็นเอกสารที่ไม่น่าเชื่อถือ มีประโยชน์ทับซ้อน

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 205
ไม่เห็นด้วย 261
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022
ดูทั้งหมด

สำรวจตามชนิดและสังกัดผู้แทน

คณะรัฐมนตรี

35 คน

สมาชิกวุฒิสภา

250 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พรรคร่วมรัฐบาล (245 คน)

พรรคฝ่ายค้าน (243 คน)

ดู ส.ส. ทั้งหมด