เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US

พรรคพลังท้องถิ่นไท

Thai Local Power Party

About

พรรคภายใต้การนำของนาย ชัชวาลล์ คงอุดม 'ชัช เตาปูน' อดีต สว. ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ กทม. มีจุดยืนที่จะทำงานร่วมกับพรรครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นขั้วไหน

Official Link

Facebook

In Office

30.03.2012 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 1 คน

บัญชีรายชื่อ
100%
บัญชีรายชื่อ
100%
ชาย
100%
ชาย
100%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
100%
39-54 ปี
100%
0%
55-73 ปี
0%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ปริญญาโท
100%
ปริญญาโท
100%
อื่นๆ
100%
อื่นๆ
100%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
0%
11-100 ล้านบาท
0%
0%
101-1000 ล้านบาท
0%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
100%
ไม่พบข้อมูล
100%
การลงมติล่าสุดของพรรคสมาชิกพรรคในสภา

สมาชิกพรรคในสภา