เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นางสาว กวินนาถ ตาคีย์

นางสาว กวินนาถ ตาคีย์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค พลังประชารัฐ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังท้องถิ่นไท (24 ธ.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2566)
  • อนาคตใหม่ (24 มี.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ชลบุรีเขต 7 จากคะแนนโหวต 31,247 คะแนน


เพศ หญิง อายุ 32 ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (นิติศาสตรบัณฑิต) อาชีพเดิม ทนายความ


ทรัพย์สิน 1,453,288.99 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก