เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย การุณ โหสกุล

นาย การุณ โหสกุล

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ไทยสร้างไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เพื่อไทย (24 มี.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด กรุงเทพมหานครเขต 10 จากคะแนนโหวต 30,800 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 56 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร


ทรัพย์สิน 287,699,015.17 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023