เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นางสาว กุลวลี นพอมรบดี

นางสาว กุลวลี นพอมรบดี

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ราชบุรีเขต 1 จากคะแนนโหวต 39,158 คะแนน


เพศ หญิง อายุ 37 ปี การศึกษา ปริญญาตรี Swinburne University of Technology, Australia (Bachelor of Business (Accounting)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


ทรัพย์สิน 48,439,191.38 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก