เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นางสาว จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ

นางสาว จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค พลังประชารัฐ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เศรษฐกิจไทย (26 ม.ค. 2565 - 6 ก.พ. 2566)
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด สมุทรสาครเขต 3 จากคะแนนโหวต 25,323 คะแนน


เพศ หญิง อายุ 55 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


ทรัพย์สิน 5,155,730.88 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก