เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย จารึก ศรีอ่อน

นาย จารึก ศรีอ่อน

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังท้องถิ่นไท (8 ม.ค. 2563 - 27 ก.พ. 2566)
  • อนาคตใหม่ (24 มี.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2563)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด จันทบุรีเขต 2 จากคะแนนโหวต 28,750 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 59 ปี การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยทองสุข (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)) อาชีพเดิม


ทรัพย์สิน 13,024,794.88 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

FacebookTwitter

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก