เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย ชัชวาลล์ คงอุดม

นาย ชัชวาลล์ คงอุดม

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังท้องถิ่นไท (24 มี.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1


เพศ ชาย อายุ 78 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ)) อาชีพเดิม สมาชิกวุฒิสภาบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ทรัพย์สิน 1,088,573,006.34 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

FacebookTwitter

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก