เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์

นาย ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค พลังประชารัฐ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • ประชาธิปัตย์ (24 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ราชบุรีเขต 3 จากคะแนนโหวต 51,743 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 59 ปี การศึกษา ปริญญาโท วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการจัดการภาครัฐ) อาชีพเดิม


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก