เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์

นาย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ฉะเชิงเทราเขต 2 จากคะแนนโหวต 44,500 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 52 ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) อาชีพเดิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา


ทรัพย์สิน 28,123,583.29 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก