เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง

นาย ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เพื่อไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 9 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด สุโขทัยเขต 2 จากคะแนนโหวต 40,419 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 59 ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย


ทรัพย์สิน 30,784,859.69 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก