เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
พันตำรวจโท ดร. ฐนภัทร กิตติวงศา

พันตำรวจโท ดร. ฐนภัทร กิตติวงศา

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (7 ม.ค. 2563 - 27 ก.พ. 2566)
  • อนาคตใหม่ (24 มี.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด จันทบุรีเขต 1 จากคะแนนโหวต 26,805 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 58 ปี การศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) อาชีพเดิม ข้าราชการตำรวจ


ทรัพย์สิน 52,420,708.7 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก