เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นางสาว ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์

นางสาว ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด กรุงเทพมหานครเขต 13 จากคะแนนโหวต 27,489 คะแนน


เพศ หญิง อายุ 46 ปี การศึกษา ปริญญาโท Central Queensland University, Austalia (Master of Art (Comminication Arts)) อาชีพเดิม


ทรัพย์สิน 51,050,733.89 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก