เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี

นาย ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ไทยสร้างไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เพื่อไทย (24 มี.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด หนองบัวลำภูเขต 3 จากคะแนนโหวต 41,260 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 32 ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (นิติศาสตรบัณฑิต) อาชีพเดิม ทหารเกณฑ์


ทรัพย์สิน 208,706.96 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก