เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย ทศพร ทองศิริ

นาย ทศพร ทองศิริ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • ก้าวไกล (24 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด กรุงเทพมหานครเขต 24 จากคะแนนโหวต 38,409 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 42 ปี การศึกษา ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) อาชีพเดิม นักธุรกิจ


ทรัพย์สิน 25,761,957.14 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก