เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย นิคม บุญวิเศษ

นาย นิคม บุญวิเศษ

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เพื่อไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังปวงชนไทย (24 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1


เพศ ชาย อายุ 54 ปี การศึกษา ปริญญาโท วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)) อาชีพเดิม นักธุรกิจ


ทรัพย์สิน 174,640,728.94 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก