เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย นิยม วิวรรธนดิฐกุล

นาย นิยม วิวรรธนดิฐกุล

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เพื่อไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เศรษฐกิจใหม่ (24 มี.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3


เพศ ชาย อายุ 67 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร (การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 94,923,991.23 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก