เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย นิโรธ สุนทรเลขา

นาย นิโรธ สุนทรเลขา

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด นครสวรรค์เขต 6 จากคะแนนโหวต 25,998 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 70 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 13,798,960.17 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก