เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย บัลลังก์ อรรณนพพร

นาย บัลลังก์ อรรณนพพร

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค พลังประชารัฐ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เพื่อไทย (24 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ขอนแก่นเขต 10 จากคะแนนโหวต 30,111 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 60 ปี การศึกษา ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเลย (ศิลปศาสตรบัณฑิต) อาชีพเดิม นักธุรกิจ


ทรัพย์สิน 106,905,014.82 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก