เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาง บุญญาพร นาตะธนภัทร

นาง บุญญาพร นาตะธนภัทร

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • รวมแผ่นดิน (24 มี.ค. 2562 - 9 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2


เพศ หญิง อายุ 62 ปี การศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี วิทยาลัยพณิชยการบางนา (ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาชีพเดิม นักธุรกิจ


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก