เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย ประสิทธิ์ มะหะหมัด

นาย ประสิทธิ์ มะหะหมัด

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด กรุงเทพมหานครเขต 19 จากคะแนนโหวต 28,203 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 66 ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (นิติศาสตรบัณฑิต) อาชีพเดิม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร


ทรัพย์สิน 189,156,550.62 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก