เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย พยม พรหมเพชร

นาย พยม พรหมเพชร

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด สงขลาเขต 3 จากคะแนนโหวต 42,390 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 71 ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (การศึกษาบัณฑิต) อาชีพเดิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา


ทรัพย์สิน 12,940,623.36 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก