เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ดร. พรรณสิริ กุลนาถศิริ

ดร. พรรณสิริ กุลนาถศิริ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เพื่อไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด สุโขทัยเขต 1 จากคะแนนโหวต 43,957 คะแนน


เพศ หญิง อายุ 64 ปี การศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนรเศวร (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)) อาชีพเดิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย


ทรัพย์สิน 111,537,283.15 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก