เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย พิเชษฐ สถิรชวาล

นาย พิเชษฐ สถิรชวาล

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เปลี่ยน

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (29 พ.ย. 2564 - 15 มี.ค. 2566)
  • ประชาธรรมไทย (24 มี.ค. 2562 - 29 พ.ย. 2564)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1


เพศ ชาย อายุ 81 ปี การศึกษา ปริญญาโท West Coast University, US (Master of Science (Business Administration)) อาชีพเดิม ผู้แทนการค้า


ทรัพย์สิน 80,020,919.94 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก