เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นางสาว ภคอร จันทรคณา

นางสาว ภคอร จันทรคณา

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2


เพศ หญิง อายุ 43 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยลัยอัสสัมชัญ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)) อาชีพเดิม ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก