เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย ภาคิน สมมิตรธนกุล

นาย ภาคิน สมมิตรธนกุล

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 26


เพศ ชาย อายุ 61 ปี การศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักธุรกิจ


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก