เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย มานัส อ่อนอ้าย

นาย มานัส อ่อนอ้าย

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด พิษณุโลกเขต 5 จากคะแนนโหวต 28,952 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 60 ปี การศึกษา ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ศิลปศาสตรบัณฑิต) อาชีพเดิม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก


ทรัพย์สิน 8,081,292.47 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก