เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์

พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค พลังประชารัฐ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เศรษฐกิจไทย (26 ม.ค. 2565 - 16 ธ.ค. 2565)
  • พลังประชารัฐ (21 ก.ค. 2563 - 26 ม.ค. 2565)
  • ประชานิยม (24 มี.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2563)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1


เพศ ชาย อายุ 82 ปี การศึกษา สถาบันทหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) อาชีพเดิม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


ทรัพย์สิน 6,816,751.68 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023