เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ

นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • ประชาธิปัตย์ (24 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด สุราษฎร์ธานีเขต 3 จากคะแนนโหวต 44,514 คะแนน


เพศ หญิง อายุ 44 ปี การศึกษา ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวัฒนธรรม)) อาชีพเดิม


ทรัพย์สิน 17,146,354.79 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก