เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ดร. วุฒิชัย กิตติธเนศวร

ดร. วุฒิชัย กิตติธเนศวร

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ภูมิใจไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เพื่อไทย (24 มี.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด นครนายกเขต 1 จากคะแนนโหวต 60,943 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 69 ปี การศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก


ทรัพย์สิน 19,184,341.44 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก