เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย ศาสตรา ศรีปาน

นาย ศาสตรา ศรีปาน

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด สงขลาเขต 2 จากคะแนนโหวต 36,802 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 41 ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)) อาชีพเดิม ผู้บริหารโรงเรียน


ทรัพย์สิน 46,892,421.11 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก