เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาง ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

นาง ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • ประชาธิปัตย์ (24 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10


เพศ หญิง อายุ 67 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร (การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 97,914,110.6 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก