เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นางสาว ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์

นางสาว ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เราทำได้ (24 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1


เพศ หญิง อายุ 48 ปี การศึกษา ปริญญาโท Case Western Reserve University, US (นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


ทรัพย์สิน 4,504,782.67 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

FacebookTwitter

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก