เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย สมบัติ อำนาคะ

นาย สมบัติ อำนาคะ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด สระบุรีเขต 2 จากคะแนนโหวต 43,776 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 67 ปี การศึกษา ปริญญาโท วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)) อาชีพเดิม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี


ทรัพย์สิน 39,427,200 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก