เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย สมพงษ์ โสภณ

นาย สมพงษ์ โสภณ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ระยองเขต 4 จากคะแนนโหวต 29,077 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 57 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)) อาชีพเดิม นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด


ทรัพย์สิน 1,206,555.35 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก