เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย สรวุฒิ เนื่องจำนงค์

นาย สรวุฒิ เนื่องจำนงค์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เพื่อไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ชลบุรีเขต 4 จากคะแนนโหวต 31,261 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 49 ปี การศึกษา ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 323,345,277.71 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก