เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย สัญญา นิลสุพรรณ

นาย สัญญา นิลสุพรรณ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด นครสวรรค์เขต 3 จากคะแนนโหวต 32,868 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 47 ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อักษรศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)) อาชีพเดิม ที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร


ทรัพย์สิน 28,909,257.75 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก