เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย สายัณห์ ยุติธรรม

นาย สายัณห์ ยุติธรรม

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด นครศรีธรรมราชเขต 7 จากคะแนนโหวต 29,576 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 58 ปี การศึกษา ไม่พบข้อมูล อาชีพเดิม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


ทรัพย์สิน 12,493 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก