เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย สุชาติ ตันเจริญ

นาย สุชาติ ตันเจริญ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เพื่อไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ฉะเชิงเทราเขต 3 จากคะแนนโหวต 31,265 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 65 ปี การศึกษา ปริญญาโท Notre Dame de Namur University, US (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 12,107,352.11 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก