เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย สุพล จุลใส

นาย สุพล จุลใส

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • รวมพลัง (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ชุมพรเขต 3 จากคะแนนโหวต 41,464 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 57 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)) อาชีพเดิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร


ทรัพย์สิน 55,323,335.52 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก