เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย สุภดิช อากาศฤกษ์

นาย สุภดิช อากาศฤกษ์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เศรษฐกิจใหม่ (24 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2


เพศ ชาย อายุ 56 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม)) อาชีพเดิม นักธุรกิจ


ทรัพย์สิน 83,849,864.51 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก