เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เพื่อไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2566)

คณะรัฐมนตรี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


เพศ ชาย อายุ 69 ปี การศึกษา ปริญญาตรี University of California, Berkeley, US (Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 2,198,328,980.26 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก