เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย อนุชา นาคาศัย

นาย อนุชา นาคาศัย

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

คณะรัฐมนตรี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ชัยนาทเขต 1 จากคะแนนโหวต 44,104 คะแนน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


เพศ ชาย อายุ 63 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 29,852,530.47 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก