เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ไทยสร้างไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เพื่อไทย (24 มี.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด กรุงเทพมหานครเขต 11 จากคะแนนโหวต 34,679 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 58 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) อาชีพเดิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 28,135,124.78 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

FacebookTwitter

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023