เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย อนุมัติ ซูสารอ

นาย อนุมัติ ซูสารอ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • ประชาชาติ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ปัตตานีเขต 3 จากคะแนนโหวต 36,799 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 75 ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี (รัฐศาสตรบัณฑิต) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 19,546,352.37 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก