เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์

นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • ประชาธิปัตย์ (24 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ราชบุรีเขต 4 จากคะแนนโหวต 37,423 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 47 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) อาชีพเดิม ธุรกิจส่วนตัว


ทรัพย์สิน 671,360,596.26 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก