เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย อารี ไกรนรา

นาย อารี ไกรนรา

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ภูมิใจไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เพื่อชาติ (24 มี.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3


เพศ ชาย อายุ 71 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการเมือง)) อาชีพเดิม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


ทรัพย์สิน 7,924,990.39 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023