เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์

นาย เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • รวมพลัง (24 มี.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3


เพศ ชาย อายุ 35 ปี การศึกษา ปริญญาโท Nankai University, People's Republic of China (Master of Arts (International Economics)) อาชีพเดิม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย


ทรัพย์สิน 15,276,269.49 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก