เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน

นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เพศ ชาย อายุ 66 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผน)) อาชีพเดิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์


ทรัพย์สิน 97,204,912.97 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก